Prawo o ruchu drogowym

OC kierowcy  

Nadchodzi kolejna zima, która ma szansę na uzyskanie nazwy "Zimy Stulecia". Noc z 14 na 15 grudnia 2010 roku pozostanie w pamięci kierowców, którzy zdecydowali się na jazdę z Kołobrzegu do Koszalina drogą krajową nr 11. Gigantyczny korek sięgnął 40 km. Trudne warunki atmosferyczne są przyczyną wypadków i kolizji drogowych. Kierowcy ponoszą odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach i nie tylko. Z tych przyczyn celowe jest przedstawienie zasad tej odpowiedzialności.


Sytuacja pierwsza - pojazd uderzył w drugi samochód albo potrącił przechodnia.


Stosownie do treści art. 35 ustawy z dnia 22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (.) Dz.U.nr 124, poz. 1152 ze zm., ryzyko odpowiedzialności kierowcy jest objęte asekuracją. Tym samym odpowiedzialność za szkodę ponosi także zakład ubezpieczeń, z którym właściciel pojazdu zawarł umowę ubezpieczenia OC. Gdyby roszczenie skierowano do kierowcy-posiada on obowiązek przekazania żądania poszkodowanego do ubezpieczyciela.


Sytuacja druga - prowadzony przez kierowcę pojazd został uszkodzony, a kierowca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę i kierowcy nie można przypisać winy umyślnej.


Odpowiedzialność kierowcy wobec właściciela pojazdu należy ocenić na podstawie zasady winy - art. 114 kodeksu pracy. Ustalenie czy kierowca ponosi winę następuje na podstawie na podstawie oceny wszystkich okoliczności. Nawet gdy pracownik ponosi winę za nieostrożne prowadzenie pojazdu niesprawnego technicznie i został skazany wyrokiem - odpowiada on za spowodowaną tym występkiem szkodę jako za szkodę wyrządzoną nieumyślnie (wyrok SN z 30.05.1980 r., I CR 139/80). Wysokość odszkodowania nie powinna przekroczyć sumy trzykrotnych zarobków (art. 119 k.p.). Jeżeli jednak po stronie kierowcy zachodziła wina umyślna - nie korzysta on z tego przywileju i pracodawca uprawniony jest do roszczenia o 100 % szkody.


Sytuacja trzecia - kierowca był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia albo na zasadzie tzw. samozatrudnienia ( właściciel wymógł na nim, aby założył własną firmę).


Niestety w takiej sytuacji kierowca nie korzysta z przywileju określonego w art. 119 k.p., dobrodziejstwo polegające na ograniczeniu sumy regresu dotyczy tylko kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Właścicielowi pojazdu przysługuje roszczenie o naprawienie 100 % szkody.


Regres zakładu ubezpieczeń


Jeżeli właściciel pojazdu posiadał umowę ubezpieczenia pojazdu od uszkodzeń ( auto casco) i ubezpieczyciel wypłacił mu z tego tytułu odszkodowanie regres nie przechodzi na ubezpieczyciela gdy szkodę wyrządził kierowca, któremu nie można przypisać winy umyślnej ( S.N. uchwała 7.11.1977r.II CZP 80/77), albo gdy kierowca był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia ( wyrok S.N.z dnia 17.06. 1988 r. II CR 146/88).


Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt