Prawo ubezpieczeniowe

Mało znane szczegóły ubezpieczenia OC  

Jak wskazuje praktyka - osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych - nie posiadają dostatecznej wiedzy  przysługujących im uprawnień,  z tytułu samochodowego ubezpieczenia OC. Stosownie do treści art 13 ust.2  ustawy  z dnia 22.03.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych (..)  ( Dz, U. nr 124, poz. 1132 ze zm), za posiadacza samochodu odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń, z którym właściciel pojazdu zawarł umowę.

Pieszy oraz pasażer pojazdu mogą  dochodzić odszkodowania nie tylko na zasadzie winy, odpowiedzialność ubezpieczyciela może zachodzić także, gdy brak jest podstaw do przypisania kierowcy jakiegokolwiek nieprawidłowości. W tej sytuacji, w miejsce kierowcy wchodzi posiadacz samochodu, a jego odpowiedzialność następuje na podstawie zasady ryzyka  ( art. 436 par.1 k.c.). Ta odpowiedzialność ma miejsce, gdy np. wypadek nastąpił np. na skutek defektu pojazdu, którego nie można było przewidzieć, albo gdy potrącenie przechodnia nastąpiło w wyniku wady nawierzchni drogowej np. plamy oleju. Odpowiedzialność z OC zachodzi również gdy np. pasażer poślizgnie się na śliskim stopniu w trakcie wysiadania z autobusu.  Poszkodowani nie wiedzą o uprawnieniu do odszkodowania z OC, będąc w błędnym przekonaniu, że gdy kierowca winy nie ponosi, to rekompensata za szkodę nie przysługuje.

Podobna sytuacja odnosi się do pieszych, , którzy ulegli wypadkowi, w wyniku potrącenia przez samochód, a  kierowca został uniewinniony  od zarzutu popełnienia przestępstwa drogowego. Takowy werdykt sądu  nie przesądza o  zwolnieniu posiadacza samochodu  od odpowiedzialności cywilnej. Jedynie wyrok skazujący wiąże sąd w postępowaniu cywilnym ( art. 11 k.p.c.). Sąd cywilny może dokonać odmiennych ustaleń niż sąd karny.  Ponadto również i w tym przypadku poszkodowany pieszy może dochodzić odszkodowania na podstawie art., 436 par. 1 k.c..

Dalsza nieświadomość poszkodowanych dotyczy  sytuacji, gdy wypadkowi uległ  członek rodziny właściciela samochodu, np. gdy właścicielem pojazdu  był ojciec, który jechał jako pasażer, a kierowcą był jego syn. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje wówczas pomimo tego, że poszkodowanym był właściciel pojazdu.  W orzecznictwie sądowym utrwalił się pogląd, że poszkodowany może skutecznie dochodzić odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarł umowę OC, gdy szkodę na jego osobie wyrządził kierowca któremu powierzył on prowadzenie pojazdu ( uchwała Sądu Najwyższego z dn..19.01.07  III CZP 146/06 ). W takiej sytuacji wyłączenie odpowiedzialności dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych -  uszkodzenie pojazdu  ( art. 38 ust.1 pkt.1 ustawy j.w.).

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt