Monitor Polski 2002 Nr 9 poz. 171 - Nadanie orderów i odznaczeń


POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 10 grudnia 2001 r.

o nadaniu orderów i odznaczeń.

(M.P. z dnia 26 lutego 2002 r.)


Rej. 301/2001

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostają:

za wybitne osiągnięcia w twórczości radiowej, a szczególnie przy realizacji powieści "Matysiakowie":

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Janicki Jerzy Kazimierz, 2. Nardelli Zdzisław, 3. Połtorzycka-Stampf’l Dżennet,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Łączyńska Ludmiła Maria,

KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Bukowski Janusz, 6. Grotowska Stanisława Anna,

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Barycz Ryszard, 8. Ciechomska-Wolamin Krystyna Stanisława, 9. Król Krystyna Martyna, 10. Lechowska-Olton Danuta,

za osiągnięcia w twórczości radiowej, a szczególnie przy realizacji powieści "Matysiakowie":

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Bończak Jerzy, 12. Celińska-Mrowiec Stanisława Maria, 13. Hetmanek-Migalska Agnieszka, 14. Langiewicz Alicja Helena, 15. Marzecki Tadeusz Tomasz, 16. Nowakowski Jan Mateusz, 17. Wiśniewska Lidia,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Szałkowska Ewa Jolanta,

za wybitne zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Pięta Stanisław,

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Gładysiak Jerzy, 21. Górska Maria, 22. Jańczak Bożena Kazimiera, 23. Jenek Bogusław Jan, 24. Maniecki Mirosław, 25. Szabelski Henryk, 26. Tymczuk Zofia,

za zasługi w pracy zawodowej, za osiągnięcia w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Urbańska Maria,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Pięta Krzysztof Stanisław, 29. Sikorski Leszek Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Gajewski Aleksy, 31. Jakubczyk Edmund, 32. Małyszka Mieczysław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Gajewski Andrzej, 34. Rybka Stanisław Kazimierz,

za zasługi dla rozwoju energetyki cieplnej, za działalność społeczną

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Raczkowski Wiktor Marcin,

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, za krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży:

KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

36. Kossakowski Dariusz Artur,

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

37. Gostkowski Władysław, 38. Kołodziejski Jerzy Stanisław, 39. Zalewski Henryk,

za zasługi dla obronności kraju, za działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, za krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Batte Witold, 41. Celejewski Łukasz Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

42. Koperski Stefan Jan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

43. Chmura Stanisław August,

za zasługi dla ochrony zdrowia, za zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz Stowarzyszenia Osób i Dzieci Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń":

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Gocoł Genowefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Chuchla Tomasz Jan.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt