Dziennik Ustaw 2017 poz. 2466 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r.
Poz. 2466

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzory:

1)    munduru wyjściowego leśnika określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)    munduru codziennego leśnika określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Wzory oznak określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Mundury leśnika i oznaki, których wzory zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoru mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. poz. 342) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. poz. 1876), mogą być noszone przez osoby uprawnione do ich noszenia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. poz. 1876).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.

Minister Środowiska: J. Szyszko

7 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1!? grudnia2017 r. (poz. 2466)

Załącznik nr 1

WZORY MUNDURU WYJŚCIOWEGO LEŚNIKA

Mazyaazka damska d6 munduru wyjści6wed6 w k6l6zze 6liwk6W6ziel6nym, spódnica w k6l6rze 6liwk6w6ziel6nym

Marynarka męska d6 munduru wyjści6wed6 w k6l6rze 6liwk6w6ziel6nym, s46naie męskie w k6l6rze 6liwk6w6ziel6nym
Płaszcz z podpinką damski w kolorze ciemnooliwkowym

Płaszcz z podpinką męski w kolorze ciemnooliwkowymCzapka typu maciejówka w kolorze oliwkowozielonym z wizerunkiem godła

Kapelusz w kolorze ciemnozielonym z gałązką modrzewiowąPasek wąski skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowym

Krawat w kolorze ciemnozielonymRękawice skórzane damskie i męskie w kolorze brązowym


Skarpety do munduru wyjściowego w kolorze oliwkowymCzółenka damskie w kolorze brązowym    Półbuty męskie w kolorze brązowym


Guziki do munduru wyjściowego

Uwagi:

Guziki zewnętrzne do munduru wyjściowego są z tworzywa sztucznego w kolorze według wzornika:

1)    do płaszcza do munduru wyjściowego (zapięcie) - rozmiar 40”

2)    do marynarki do munduru wyjściowego (zapięcie) - rozmiar 32”

3)    do płaszcza i marynarki do munduru wyjściowego (mankiety) - rozmiar 24”

kolor wizerunku orła - srebrny kolor wypełnienia tła - brązowy

Załącznik nr 2


WZORY MUNDURU CODZIENNEGO LEŚNIKAMarynarka codzienna damska w kolorze ciemnozielonym, spodnie damskie w kolorze ciemnozielonym


Marynarka codzienna męska w kolorze ciemnozielonym, spodnie męskie w kolorze ciemnozielonym
Koszula damska z krótkim rękawem w kolorze białym z oznakami, spódnica w kolorze ciemnozielonym


Koszula męska z krótkim rękawem w kolorze białym z oznakami, spodnie męskie w kolorze ciemnozielonym


Koszula damska z długim rękawem w kolorze oliwkowym z oznakami


Koszula męska z długim rękawem w kolorze oliwkowym z oznakami


Koszula damska z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym z oznakami, spodnie damskie z kieszenią w kolorze ciemnooliwkowym


Koszula damska w kolorze oliwkowym typu safariKamizelka damska ocieplana w kolorze ciemnozielonym

Kamizelka męska ocieplana w kolorze ciemnozielonymKurtka damska z membraną w kolorze ciemnozielonym i podpinką typu polar

Kurtka męska z membraną w kolorze ciemnozielonym i podpinką typu polar


miKurtka całoroczna damska z membraną w kolorze ciemnozielonym, spodnie całoroczne z membraną w kolorze ciemnozielonym, czapka zimowa z dzianiny w kolorze ciemnozielonym

Kurtka całoroczna męska z membraną w kolorze ciemnozielonym, spodnie całoroczne z membraną w kolorze ciemnozielonym, czapka zimowa z dzianiny w kolorze ciemnozielonymBluza damska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym, czapka przejściowa z membraną w kolorze ciemnooliwkowym

Bluza męska typu polar z membraną w kolorze ciemnozielonym, czapka przejściowa z membraną w kolorze ciemnooliwkowym


ABluza codzienna damska, spodnie codzienne damskie, czapka letnia; ubranie w kolorze ciemnooliwkowym, o charakterze softshell

Bluza codzienna męska, spodnie codzienne męskie, czapka letnia; ubranie w kolorze ciemnooliwkowym, o charakterze softshell

Koszulka damska z krótkim rękawem typu polo w kolorze ciemnozielonym

Koszulka męska z krótkim rękawem typu polo w kolorze ciemnozielonym

Czapka przejściowa, ocieplana z membraną w kolorze ciemnozielonym z wizerunkiem godłaCzapka zimowa z dzianiny w kolorze ciemnozielonym z wizerunkiem godłaRękawice ocieplane z odkrywanymi palcami w kolorze ciemnozielonym


Pasek szeroki skórzany do spodni lub spódnicy w kolorze brązowymSkarpety przejściowe termoaktywne w kolorze oliwkowym

Skarpety zimowe termoaktywne w kolorze oliwkowym

Półbuty codzienne damskie w kolorze    Półbuty codzienne męskie

brązowym    w kolorze brązowym

Trzewiki z membraną w kolorze    Trzewiki ocieplane z membraną

oliwkowym    w kolorze oliwkowym

Załącznik nr 3


WZORY OZNAK

1. Wzory oznak umieszczanych na nakryciach głowy:

1) Wzór godła leśników polskich do czapek do munduru wyjściowego:


tłoczony dwustronnie w metalu

2) Wzór gałązki modrzewiowej do kapelusza do munduru wyjściowego:


tłoczona dwustronnie w metalu

3) Wzór godła leśników polskich do nakryć głowy do munduru codziennego:

43 mm


haft maszynowy

2. Wzory oznak noszonych na klapach marynarki do munduru wyjściowego:Oznaki

Oznaka do munduru


ministra właściwego do spraw środowiskasekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiskadyrektora, zastępcy dyrektora, radcy ministra, naczelnika w departamencie zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiskagłównego specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiskastarszego specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiskaspecjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiskapozostałych pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska


-    Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

-    dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych-    zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

-    zastępcy dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów PaństwowychW Lasach Państwowych:

-    Głównego Księgowego Lasów Państwowych

-    głównego księgowego regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

-    Głównego Inspektora Lasów Państwowych

-    Głównego Inspektora Straży Leśnej_


dyrektora leśnego zakładu doświadczalnego szkoły wyższej


W Lasach Państwowych:

-    naczelnika wydziału

-    głównego specjalisty Służby Leśnej

-    kierownika zespołu ochrony lasu

-    nadleśniczego

-    dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym

dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej

nadleśniczego w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej

i

W Lasach Państwowych:

-    inspektora Lasów Państwowych

-    inspektora Straży Leśnej

-    starszego specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

-    zastępcy nadleśniczego

-    zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym

-    głównego księgowego nadleśnictwa

zastępcy dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej

kierownika wydziału do spraw leśnictwa w starostwie

głównego inżyniera (zastępcy nadleśniczego) w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej

m

W Lasach Państwowych:

-    specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

-    inżyniera nadzoru w nadleśnictwie

nauczyciela w średniej leśnej szkole zawodowej

inspektora do spraw leśnictwa w starostwie

inżyniera nadzoru w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej

#

W Lasach Państwowych:

-    starszego specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie

-    leśniczego

-    sekretarza nadleśnictwa

-    starszego strażnika leśnego

pozostałych pracowników prowadzących sprawy leśnictwa w starostwie

W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej:

-    starszego specjalisty

-    leśniczego


W Lasach Państwowych:

-    specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie

-    podleśniczego

-    strażnika leśnego


W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej:

-    specjalisty

-    podleśniczego

-    strażnika leśnegogajowego w Lasach Państwowych i leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższejpracowników Lasów Państwowych niezaliczonych do Służby Leśnejuczniów średniej leśnej szkoły zawodowejpracowników instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa


3. Wzory oznak noszonych nad lewą kieszenią koszuli:


100 mm


Wysokość wężyka - 6,5 mm Wysokość gwoździa - 7,4 mm Wysokość wypustki - 4 mm


Wysokość wężyka i belki - 3,75 mm Wysokość gwoździa    -7,4 mm

Wysokość wypustki    - 4 mm


Oznaki

Oznaka do munduru

ministra właściwego do spraw środowiska

sekretarza lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

rr^Ti

dyrektora, zastępcy dyrektora, radcy ministra, naczelnika w departamencie zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

głównego specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

starszego specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

specjalisty zajmującego się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

pozostałych pracowników zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw środowiska

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

-    Głównego Księgowego Lasów Państwowych

-    Głównego Inspektora Lasów Państwowych

-    Głównego Inspektora Straży Leśnej

UJLL1

-    naczelnika wydziału w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

-    głównego specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

-    kierownika zespołu ochrony lasu

-    inspektora Lasów Państwowych

-    starszego specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

-    inspektora Straży Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

specjalisty Służby Leśnej w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym

zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych o zasięgu krajowym

dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

^ viiMfmr ♦ ♦

zastępcy dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

głównego księgowego regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

-    naczelnika wydziału w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

-    głównego specjalisty Służby Leśnej w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

-    starszego specjalisty Służby Leśnej w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

-    inspektora Straży Leśnej w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

specjalisty Służby Leśnej w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych

l_;;

nadleśniczego w Lasach Państwowych

W Lasach Państwowych:

-    zastępcy nadleśniczego

-    głównego księgowego nadleśnictwa


inżyniera nadzoru w nadleśnictwie w Lasach Państwowych


W Lasach Państwowych:

-    starszego specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie

-    leśniczego

-    sekretarza nadleśnictwa

-    starszego strażnika leśnego_

W Lasach Państwowych:

-    specjalisty Służby Leśnej w nadleśnictwie

-    podleśniczego

-    strażnika leśnego_gajowego w Lasach Państwowych


pracowników Lasów Państwowych niezaliczonych do Służby Leśnej z kolorem wypustki dopasowanym do miejsca zatrudnieniaifdyrektora leśnego zakładu doświadczalnego szkoły wyższejdyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej

nadleśniczego w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej

zastępcy dyrektora średniej leśnej szkoły zawodowej głównego inżyniera (zastępcy nadleśniczego) w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej-    nauczyciela w średniej leśnej szkole zawodowej

-    inżyniera nadzoru w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej


W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej:

-    starszego specjalisty

-    leśniczego

W leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższej:

-    specjalisty

-    podleśniczego

-    strażnika leśnego_


gajowego w leśnym zakładzie doświadczalnym szkoły wyższejuczniów średniej leśnej szkoły zawodowej


pracowników instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa


kierownika wydziału do spraw leśnictwa w starostwie


inspektora do spraw leśnictwa w starostwie


pozostałych pracowników prowadzących sprawy leśnictwa w starostwie


4. Wzory oznak: „Straż Leśna” i „Służba Leśna”:5. Naszywka Straży Leśnej

zielony E5083 srebrny Rexor złoty Rexor biały

symulacja przeszycia

Wysokość liter - górny napis - 6,8 mm Wysokość liter - dolny napis - 5,9 mm Wielkość orła - 30 x 30 mm


£

£

co


6. Oznaka Straży Leśnej wykonana w metalu

Wysokość liter - górny napis - 6,8 mm Wysokość liter - dolny napis - 5,9 mm Wielkość orła - 30 x 30 mm Wielkość prostokąta z numerem 16,3 x 4,2 mm Numer identyfikacyjny - czcionka Arial Bold 12 pkt kerning 25%

Objaśnienia:

Do oznak noszonych na klapach marynarki do munduru wyjściowego oraz nad lewą kieszenią koszuli stosuje się wypustki w kolorze:

1)    złotym - dla pracowników Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych;

2)    żółtym - dla pracowników zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym;

3)    sjeny palonej - dla pracowników regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych;

4)    zielonym - dla średnich leśnych szkół zawodowych, leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych oraz instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa;

5)    niebieskim - dla pracowników starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Oznaki noszone na klapach marynarki do munduru wyjściowego są wykonane z aksamitu w kolorze ciemnozielonym oraz haftowane bajorkiem:

1)    w kolorze złotym - dla pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska zajmujących się nadzorem nad gospodarką leśną;

2)    w kolorze srebrnym - dla pozostałych osób uprawnionych do noszenia munduru leśnika.

Oznaki noszone na listewce lewej kieszeni koszuli w kolorze oliwkowym z długim i krótkim rękawem oraz koszuli z krótkim rękawem w kolorze białym są wykonane w technologii żakardu tkanego.

Oznaki „Straż Leśna” i „Służba Leśna” są wykonane w technologii żakardu tkanego i umieszczane:

1)    nad lewą kieszenią:

a)    koszuli damskiej oraz męskiej z krótkim rękawem w kolorze oliwkowym oraz w kolorze białym - w przypadku munduru codziennego,

b)    koszuli damskiej oraz męskiej z długim rękawem w kolorze oliwkowym - w przypadku munduru codziennego;

2)    na patce lewej górnej kieszeni:

a)    koszuli damskiej oraz męskiej w kolorze oliwkowym typu safari - w przypadku munduru codziennego,

b)    kurtki całorocznej damskiej oraz męskiej z membraną w kolorze ciemnozielonym -w przypadku munduru codziennego;

3)    z przodu w górnej części kieszeni umiejscowionej na piersi bluzy damskiej oraz męskiej typu polar z membraną - w przypadku munduru codziennego;

4)    z przodu na lewej piersi:

a)    bluzy codziennej damskiej oraz męskiej w kolorze ciemnooliwkowym o charakterze softshell -w przypadku munduru codziennego,

b)    kurtki damskiej oraz męskiej z membraną w kolorze ciemnozielonym i podpinką typu polar -w przypadku munduru codziennego.

Naszywka Straży Leśnej jest wykonana w technologii żakardu tkanego i umieszczana nad lewą kieszenią koszuli damskiej oraz męskiej w kolorze oliwkowym typu safari.

Pozycje

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 360, 361, 362, 367, 376, 377, 382, 383, 389, 395, 396, 399, 410, 424, 425, 433, 434, 435, 440, 442, 460, 464, 473, 475, 480, 492, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 517, 518, 532, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 560, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 666, 668, 669, 670, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 797, 799, 800, 809, 813, 815, 825, 835, 841, 845, 846, 851, 864, 871, 887, 899, 905, 907, 914, 917, 921, 923, 924, 932, 951, 952, 954, 956, 957, 958, 959, 961, 968, 971, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2470, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt