Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

Liderzy zawodów zaufania walczą

Stała Konferencja Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego skupia przedstawicieli takich zawodów jak komornicy, rzecznicy patentowi, notariusze, doradcy podatkowi, adwokaci i biegli rewidenci. Na ostatnim spotkaniu Konferencji poruszono problem nastrojów politycznych i społecznych, jakie panują wokół tych środowisk.

 

W Polsce istnieje szesnaście samorządów zawodów zaufania publicznego. Zrzeszają ponad pół miliona osób. Za cel stawiają sobie reprezentowanie swoich środowisk zawodowych z uwzględnieniem poszanowania prawa do samorządności, a także poszanowanie dobra obywateli.

Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego stoją na stanowisku, iż samorządność zawodowa, która stanowi nie zastępowalny element  demokratycznego państwa prawnego, w Polsce jest od kilku lat sukcesywnie ograniczana.

Z tego powodu, na Konferencji Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zdecydowano, że utworzony specjalny zespół, którego działania będą ukierunkowane na budowę partnerskiej współpracy pomiędzy poszczególnymi samorządami zawodów zaufania publicznego.

Obecni na Konferencji liderzy samorządów zawodowych mają ambicję, by powołany do życia zespół stał się w przyszłości instytucją podobną do związków zawodowych. Dzięki temu, w opinii pomysłodawców, będzie mógł uczestniczyć w pracach Komisji Trójstronnej jako jej pełnoprawny członek.

Liderzy samorządów zawodowych zaznaczyli jednocześnie, że na straży ich praw powinien stać Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Od głowy państwa, a trakcie kampanii wyborczej także od kandydatów do objęcia tego urzędu, oczekują ustosunkowania się do problemu nikłej samorządności zawodowej.

Pod przyjętymi stanowiskami podpisali się przedstawiciele następujących jednostek: Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Izby Radców Prawnych, Rady Komorniczej, Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskie, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Krajowej Izby Urbanistów, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Samorządy związków zawodowych zaufania publicznego funkcjonują na mocy artykułu 17 Konstytucji RP. Stanowi on, że: „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony”.

 

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt