Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

Weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego

Nowelizacja kodeksów karnych uchwalona 5 listopada 2009 r. już funkcjonuje. Zmienia dziewięć ustaw, w tym sześć kodeksów i ustawę o Policji.

 - „Postawiliśmy sobie ważne cele opracowując w Ministerstwie Sprawiedliwości zarówno ogólne założenia tej nowelizacji, jak i urzeczywistniające je przepisy” – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. – „Do najważniejszych zmian należą m.in. dalsze wzmocnienie pozycji ofiary przestępstwa i ułatwienie jej dochodzenia sprawiedliwości i kompensaty, upowszechnienie kar nieizolacyjnych takich jak np. grzywna i kara ograniczenia wolności, efektywne przeciwdziałanie przestępstwom seksualnym popełnionych na szkodę małoletnich, czy też głęboka modyfikacja postępowania przyspieszonego” – wyjaśnił.

Nowelizacja, o której mówi minister Kwiatkowski, w samym kodeksie karnym wprowadza jedenaście zmian.

Usunięcie istotnych błędów i luk normatywnych

Nastąpiło wprowadzenie możliwości odpowiedzialności karnej nieletniego za zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem. Obowiązywać zaczął także przepis określający sposób łagodzenia kary 25 lat pozbawienia wolności

Obrona konieczna – obligatoryjne niepodleganie karze osoby odpierającej zamach, w sytuacji przekroczenia granic obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia

Po wprowadzeniu zmian niepodleganie karze, jako negatywna przesłanka procesu, uzasadnia odmowę wszczęcia postępowania albo jego umorzenie. Nie ma aktu oskarżenia i postępowania sądowego oraz łączących się z tym kosztów i stygmatyzacji. Osoba broniąca się jest osobą niekaraną.

Podwyższenie wysokości grzywien

Nowelizacja podwyższa grzywny samoistne oraz kumulatywne do 540 stawek dziennych (obecnie – 360), akcesoryjne (orzekane obok kary pozbawienia wolności w zawieszeniu) – do 270 stawek (obecnie – 180) oraz kumulatywne orzekane za przestępstwa gospodarcze – do 3000 stawek dziennych (obecnie – 2000).

Oznacza to, że możliwe są orzeczenia maksymalnie grzywien samoistnych i kumulatywnych w kwocie 1.080.000 zł (obecnie – 720.000 zł), akcesoryjnych w kwocie 540.000 zł (obecnie – 360.000 zł) i kumulatywnych orzekanych za przestępstwa gospodarcze – 6.000.000 zł (obecnie – 4.000.000 zł).

Podniesienie efektywności kary ograniczenia wolności

Najważniejsze zmiany polegają na umożliwieniu wymierzenia kary ograniczenia wolności w wymiarze do 2 lat, zamiast kary pozbawienia wolności, w ramach instytucji tzw. kary zamiennej (obecnie – maksymalnie 1 rok). Ograniczeniu uległy czynności sądu w zakresie organizowania oraz kontrolowania wykonania tej kary i przekazanie w tym zakresie kompetencji zawodowemu kuratorowi sądowemu. Dodatkowo następuje ograniczenie biurokratycznych obowiązków obciążających podmiot zatrudniający, związanych z organizacją i dokumentowaniem pracy skazanego.

Wzmocnienie ochrony interesów pokrzywdzonego

Dwie istotne zmiany w tym obszarze to znaczne rozszerzenie środka karnego w postaci nakładanego na sprawcę przestępstwa obowiązku naprawienia szkody oraz umożliwienie pokrzywdzonemu umocowania w charakterze pełnomocnika również radcy prawnego (dotychczas pełnomocnikiem osoby fizycznej mógł być jedynie adwokat).

Poszerzenie możliwości stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia

Rozwiązanie to polega na zniesieniu wymogu odbycia przez skazanego co najmniej 6 miesięcy kary (w wypadku recydywistów – 1 roku), jako przesłanki ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Umożliwienie wymierzenia kary łącznej 25 lat pozbawienia wolności w sytuacji, gdy żadna z kar łączonych nie jest tak surowa

Staje się realne wymierzenie kary łącznej 25 lat pozbawienia wolności, jeżeli suma kar łączonych wynosi 25 lat lub więcej, i co najmniej jedna z nich wynosi nie mniej niż 10 lat pozbawienia wolności. Dotychczas w takiej sytuacji maksymalny wymiar kary łącznej wynosił 15 lat.

Wprowadzenie obligatoryjnej terapii sprawców zgwałcenia pedofilskiego oraz zgwałcenia kazirodczego

Sprawca takiego czynu popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, po odbyciu kary pozbawienia wolności będzie obowiązkowo kierowany na ambulatoryjną terapię albo umieszczany w zakładzie zamkniętym, w celu przeprowadzenia takiej terapii.

Środek ten będzie stosowany bezterminowo (do momentu uchylenia lub istotnego zmniejszenia ryzyka powrotu skazanego do tego rodzaju przestępstwa). Terapia będzie miała charakter farmakologiczny i będzie mogła być też wzmacniana psychoterapią.

Zaostrzenie odpowiedzialności za zgwałcenie pedofilskie i kazirodcze

Wprowadzone zostają dwa nowe typy zbrodni, kara pozbawieniem wolności od 3 do 15 lat. Chodzi o przestępstwa zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 lat i przestępstwa zgwałcenia wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry.

Wprowadzenie nowych typów przestępstw przeciwko wolności, wolności seksualnej i obyczajności

Następuje kryminalizacja utrwalania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej, z użyciem w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu oraz rozpowszechniania wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody. Wprowadzona zostaje kryminalizacja groomingu, czyli nawiązywania przez Internet (lub inną sieć) kontaktu z dzieckiem w celu jego seksualnego wykorzystania.

Zmiany odnoszące się do problematyki zniesławienia

Po pierwsze następuje zniesienie kary pozbawienia wolności za podstawowy typ przestępstwa zniesławienia. Po drugie ulega obniżeniu kara do 1 roku pozbawienia wolności za kwalifikowany typ tego przestępstwa. Po trzecie zmodyfikowano kontratyp dozwolonej krytyki dla legalizacji zarzutu dotyczącego postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną wystarczająca będzie prawdziwość zarzutu.

 

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt