Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

Trafić przed Europejski Trybunał Praw Człowieka

Projekt „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” ma ułatwić obywatelom Unii Europejskiej rozumienie prawa, któremu podlegają. W ramach programu podejmowane są edukacyjno-informacyjne działania mające na celu uczynienie przepisów prawnych bardziej przystępnymi.

Wydawnictwo „Prawa i obowiązki obywatela w sądzie i prokuraturze” działające przy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowało trzy publikacje poświęcone odrębnym rodzajom postępowania - procedurze karnej, cywilnej oraz sądowoadministracyjnej. Broszury to nie tylko informator będący szczegółowym kompendium wiedzy o poszczególnych organach wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim czytelnik znajdzie w nich informacje o prawach i obowiązkach obywatelskich.

Przewodnik „Obywatel w postępowaniu cywilnym” zawiera między innymi wyjaśnienia dotyczące Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które warto znać.

Prawa, których nie wolno naruszać

Europejski Trybunał Praw Człowieka ma rangę sądu międzynarodowego i funkcjonuje zgodnie z założeniami „Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”. Ponieważ Polska jest sygnatariuszem tejże Konwencji, każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Za naruszenie obowiązującej Konwencji (co jednoznacznie uprawnia obywatela do wniesienia sprawy do Trybunału) uważa się złamanie któregokolwiek z następujących praw: prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do skutecznego środka odwoławczego, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do wolności myśli i wyrażania opinii, prawo do wolności sumienia, prawo do wolności wyznania, prawo do zawarcia małżeństwa, prawo do życia, wolność zgromadzania się i stowarzyszania się, zakaz dyskryminacji, zakaz karania bez podstawy prawnej, zakaz niewolnictwa, zakaz pracy przymusowej, zakaz tortur.

Kiedy można wnieść skargę?

Prawo nakazuje, że obywatel chcący wnieść skargę, musi spełnić ściśle określone warunki. Przede wszystkim musi uważać, że państwo, przeciw któremu występuje, złamało Konwencję. Po drugie musi najpierw wyczerpać wszystkie możliwe, dopuszczane krajowym prawem środki odwoławcze. Po trzecie poszkodowany musi wnieść skargę najpóźniej sześć miesięcy od daty wydania przez właściwy państwowy organ sądowy decyzji o zakończeniu postępowania w danej sprawie.

 

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt