Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

Lokale mieszkalne na bruku

TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to szansa dla wielu Polaków na uzyskanie własnego lokum. Tymczasem polityka mieszkaniowa jest katastrofalna. 

Najemca musi spełniać warunki
Aby stać się najemcą TBS trzeba spełniać dwa, wymagane prawem warunki. Po pierwsze nie można posiadać tytułu prawnego do innego mieszkania w mieście, w którym chcemy nająć lokal TBS. Wymóg ten musi być spełniony w chwili zawierania umowy najmu, a nie w chwili składania wniosku o najem. Po drugie miesięczne dochody członków gospodarstwa domowego nie mogą łącznie przekraczać ustawowo określonego maksimum. W praktyce wynagrodzenie najemców może przekroczyć 1,3 średniego wynagrodzenia: o 20% gospodarstwie domowym jednoosobowym, o 80% w gospodarstwie domowym dwuosobowym i o 40% na każdą w gospodarstwie domowym trzyosobowym lub większym. Kwoty te są naliczane oddzielnie dla każdego województwa.
 
Naliczanie czynszu w TBS
Wysokość czynszu w TBS nie może w skali roku rozliczeniowego przekroczyć 4% tzw. wartości odtworzeniowej lokalu. Wartość tą wylicza się mnożąc powierzchnię mieszkania i wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Również w tym przypadku kwota różni się w zależności od województwa, w którym znajduje się TBS. Obecnie wskaźnik jest najwyższy w województwie opolskim (4033zł), najniższy w województwie lubuskim (2887 zł). Według tego kryterium, najdroższym w kwestii polityki mieszkaniowej miastem jest Warszawa (5912 zł).
 
Konsultacje społeczne
Pod koniec maja w Tychach odbyła się ogólnopolska konferencja „Interwencjonizm państwowy - nowe rozwiązania w zakresie polityki mieszkaniowej”. Przedmiotem dyskusji była przyszłość budownictwa socjalnego oraz los programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020. Spotkanie miało charakter konsultacji społecznych i było efektem postanowień sejmowych.
W rezolucji Sejmu RP z 19 lutego 2010 roku stwierdzono m.in., że „W Polsce w ostatnim okresie odnotowano wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań, głównie w segmencie rynkowym i w przeważającej części w kilku największych aglomeracjach. W tym okresie spadł udział oddanych do użytku mieszkań komunalnych, społecznych i spółdzielczych”. Dokument ten zobligował rząd polski do przedstawienia z końcem czerwca spójnej polityki mieszkaniowej.
W kwietniu „projekt założeń projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw” przyjęło Ministerstwo Infrastruktury.
 
Jest źle
Niepokój aktualnym stanem rzeczy wyrazili członkowie Kongresu Budownictwa. Na posiedzeniu 31 maja przyjęli uchwałę, w której stwierdzają jednoznacznie, że program mieszkaniowy na lata 2010-2020 faktycznie nie istnieje. „Termin zakończenia [pracy nad programem] upływa w końcu czerwca, tymczasem prace nad dokumentem w rozumieniu rezolucji, nie zostały rozpoczęte. Pomimo uzgodnień dokonanych w trakcie posiedzeń połączonych komisji sejmowych i wbrew doświadczeniom europejskim, sejm obniżył rangę dokumentu, co praktycznie przesądza, że nie będzie on wykonany podobnie jak wszystkie dotychczasowe programy mieszkaniowe” – stwierdzono w dokumencie.

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt