Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

Krajowa Rada Notarialna ukarana

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu z urzędu postępowania antymonopolowego nałożył na Krajową Radę Notarialną karę pieniężną w wysokości 35.114 zł. Decyzją z 19 kwietnia 2010 roku nakazał również zaniechanie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. Sprawa dotyczy paragrafu 30 Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza. Powyższy paragraf w zakwestionowanej wersji brzmiał „Notariuszowi nie wolno bez zgody Rady Izby Notarialnej otwierać kancelarii w budynku, w którym mieści się już inna kancelaria”. Postępowanie prowadzone było od 19 maja 2009 roku. UOKiK zarzuca Krajowej Radzie Notarialnej działanie niezgodne z art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Rzadkie wprawdzie przypadki nie wyrażania zgody przez Rady Izb Notarialnych na otwieranie kolejnych kancelarii w tych samych budynkach potwierdzają zastrzeżenia UOKiK. Krajowa Rada Notarialna odrzuca jednak zarzuty. Twierdzi między innymi, że paragraf 30 stworzony został w interesie samych notariuszy, jest to zapis wyłącznie o charakterze regulacji wewnętrznej. Ponadto Rada przypomina, że Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza został stworzony w 1997 roku, a w maju 2002 roku zakończyła się poprzednia kontrola Kodeksu, która nie ujawniła niezgodności paragrafu 30 z obowiązującym prawem. Z tego też powodu obecne zarzuty Rada uważa za bezpodstawne, a prowadzone postępowanie traktuje jako ingerencję w zagwarantowaną w konstytucji samodzielność samorządu notariuszy. Krajowa Rada Notarialna dążąc do kompromisowego zakończenia sporu uchwaliła 13 marca 2010 roku nowe, bardziej szczegółowe brzmienie paragrafu 30 Kodeksu  Etyki Zawodowej Notariusza. Oto jego treść: „Notariuszowi nie wolno bez zgody Rady Izby Notarialnej otwierać kancelarii w budynku, w którym mieści się już inna kancelaria. Rada może nie wyrazić zgody tylko w przypadku, gdy uruchomienie kancelarii  w budynku, w którym mieści się już inna kancelaria zagrażałoby przestrzeganiu prawa,  w szczególności zagrażałoby powadze lub godności zawodu w rozumieniu Prawa o notariacie lub zasadom wynikającym z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Informacja o zmianie brzmienia paragrafu 30 została zamieszczona tylko na stronie internetowej Krajowej Rady Notarialnej, nie została natomiast dostarczona do UOKiK. Decyzja UOKiK została niezmieniona. Krajowa Rada Notarialna postanowiła odwołać się od tej decyzji do sądu ochrony konkurencji i konsumentów. Rolę tę pełni Sąd Okręgowy w Warszawie.

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt