Aktualności
W serwisie Znanyprawnik.pl znajdziesz zawsze zaktualizowane informacje

Organy Podatkowe w Polsce

Polska Ordynacja Podatkowa określa organy podatkowe oraz ich właściwości, odnośnie zajmowania się określonymi sprawami. Są to bardzo istotne informacje dla podatników, którzy dzięki temu wiedzą, do jakich organów mogą się zgłaszać z określonymi sprawami.

Organy pierwszej instancji to: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. Na podstawie odrębnych przepisów w pierwszej instancji sprawy może rozstrzygać dyrektor izby skarbowej lub dyrektor izby celnej. Te organy orzekają w drugiej instancji odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, oraz od decyzji wydanych przez samych siebie w pierwszej instancji. Organem odwoławczym od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty albo marszałka województwa jest samorządowe kolegium odwoławcze. Organem podatkowym jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Orzeka on zarówno w pierwszej instancji (np. w sprawach wznowienia postępowania czy stwierdzenia nieważności) jak i organ odwoławczy (np. od swoich decyzji odnośnie stwierdzenia nieważności).

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej organy podatkowe z urzędu przestrzegają swojej właściwości zarówno rzeczowej jak i miejscowej. Właściwość rzeczową określa się według zadań jakie przysługują poszczególnym organom. Regulują to przepisy  szeroko rozumianego prawa podatkowego. Właściwość miejscowa co do zasady ustala się według miejsca zamieszkania bądź adresu siedziby podatnika, płatnika albo inkasenta. Jednakże minister właściwy do spraw publicznych może określić właściwość miejscową inaczej poprzez wydanie odpowiedniego rozporządzenia. Gdy w trakcie roku podatkowego właściwość miejscowa zmienia się, to właściwym organem podatkowym pozostaje ten, który był właściwy w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego. Zmienić to może jedynie mister do sprawy finansów publicznych w drodze rozporządzenia, w szczególności mając na uwadze zmianę miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby podatnika.

Polecamy

Poszukując najlepszego prawnika na dolnym śląsku pamiętajmy że tylko prawnik Wrocław oferuje najtańsze usługi prawnicze w tej części kraju. Planujesz remont? Poszukujesz projektanta domu? Najlepsi fachowcy pomogą Ci w każdej pracy budowlanej – kwiaty na telefon Wrocław – najtaniej zakupisz w kwiaciarni Margarita we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich. Kiedy zdaży Ci się stłuczka lub kiedy Twój samochód odmówi Ci posłuszeństwa - znajdź najlepszą firmę holowniczą dzięki serwisowi o tematyce "pomoc drogowa". Polecamy równierz.
Wszelkie prawa zastrzeżone, © ZnanyPrawnik 2018
Dodaj do ulubionych Mapa strony Polityka prywatności Regulamin Reklama Współpraca Kontakt